SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zarządzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Drohiczyna z dnia 25 września 2015 r. powołano Zespół Interdyscyplinarny w Drohiczynie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą członkowie następujących podmiotów: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie, Posterunek Policji w Drohiczynie, Zespół Szkół w Drohiczynie, Szkoła Podstawowa w Ostrożanach, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie, Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Read more about SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO[…]

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY Sposób postępowania w sytuacjach przemocy – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz komentarzem do rozporządzenia. 1.    Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy – poprzez wypełnienie formularza NK A 2.    Dalsze prowadzenie procedury wymaga uprawdopodobnienia Read more about PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY[…]

ZADANIA

Szczegółowe warunki pracy Zespołu określa Uchwała Nr XXXIV/235/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy Read more about ZADANIA[…]

Rozmiar czcionki
Kontrast