Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie  

   

Informacja o wynikach wyboru oferty SUO

  Drohiczyn, dnia 15.10.2018 r. INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU OFERTY z dnia 04 października 2018 r. na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców gminy Drohiczyn. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. Read more about Informacja o wynikach wyboru oferty SUO[…]

Zapytanie ofertowe SUO

ZAPYTANIE OFERTOWE Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizację zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców gminy Drohiczyn” poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami: Usługi Read more about Zapytanie ofertowe SUO[…]

Unieważnienie zapytania ofertowego SUO

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Drohiczynie unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr MGOPS.26.17.2018 z dnia 30/08/2018 r. na usługę „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców gminy Drohiczyn” Zamawiający informuje, iż postępowanie unieważnia się z uwagi na brak wpłynięcia ofert na w/w zapytanie, jednocześnie zamawiający Read more about Unieważnienie zapytania ofertowego SUO[…]

Projekt „Jestem Super!” – Programy Pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym – drugi rok realizacji projektu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 01.09.2018 rozpoczyna się realizacja projektu  „JESTEM SUPER! – PROGRAMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W CZASIE WOLNYM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.   Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy chcą aby ich dzieci wzięły udział Read more about Projekt „Jestem Super!” – Programy Pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym – drugi rok realizacji projektu[…]

Zmiana treści zapytania ofertowego numer MGOPS.26.14.2018

Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje o zmianie treści zapytania ofertowego nr: MGOPS.26.14.2018. Dokument zmieniający treść dostępny jest po kliknięciu w odnośnik zamieszczony poniżej.  Po kliknięciu w drugi odnośnik zostaną Państwo przeniesieni do zakładki „Zapytania ofertowe” gdzie można znaleźć pełne oryginalne zapytanie oraz wymagane dokumenty. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami oraz składania Read more about Zmiana treści zapytania ofertowego numer MGOPS.26.14.2018[…]

„MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ” – WSPARCIE TERAPEUTYCZNE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PUTKOWICACH NADOLNYCH

PROJEKT „MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ” – WSPARCIE TERAPEUTYCZNE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PUTKOWICACH NADOLNYCH. WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ramach Programu „ Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- edycja 2018r. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu: 112 500,00 Dofinansowanie: 90 000,00 Read more about „MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ” – WSPARCIE TERAPEUTYCZNE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PUTKOWICACH NADOLNYCH[…]

Rozmiar czcionki
Kontrast