25 września 2014

Przemoc w rodzinie

                                        

 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

ZADANIA

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY

LOKALNE PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” –   www.niebieskalinia.pl

 

 

OSOBY DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ W RODZINIE Z TERENU GMINY DROHICZYN MOGĄ SKORZYSTAĆ Z POMOCY SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W DOWSPUDZIE (POWIAT SUWALSKI) ORAZ W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W KOLNIE. 

 

 

 

 

 

Accessibility